Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 791713
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni
 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa

  im. Henryka Sienkiewicza

  Miedzna Drewniana 259

  26-307 Białaczów

  tel. 44-758-14-17

  e-mail szkolamiedzna_xl@wp.pl

 • Strefa video

 • Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Artykuły

2021-04-09
2021-04-02
2021-03-12

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online.

Zostały przygotowane, aby ułatwić nam wspólną pracę.

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji. Postaraj się, żeby kamera pokazywała tylko to, co faktycznie chcesz pokazać, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będę wiedzieć, że Ty to Ty.
 4. Link do lekcji online jest indywidualny dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy linku dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić „printscreenów” i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie nas (nauczyciela, wychowawcę, dyrektora) o tym. Każdy niepokojący sygnał, który dotyczy Ciebie osoby z klasy lub szkoły zgłoś nawet anonimowo. Wszystko sprawdzimy i rozwiążemy problem.
 9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, mogę wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.
 10. Uczestniczymy w lekcji samodzielnie (bez opiekunów), rodzic może pomagać w kwestiach technicznych.
 11. Bierzemy udział w lekcji siedząc przy biurku lub przy stole w taki sposób, aby uniknąć wad postawy.
 12. Obecność na zajęciach online jest obowiązkowa. Nieobecności może usprawiedliwić rodzic, w ten sam sposób jak nieobecności na lekcjach w szkole.
 13. Na lekcje on-line logujemy się punktualnie, zgodnie z terminem  i sposobem wskazanym przez prowadzącego.
 14. Szanujmy swój i innych czas prywatny. Pamiętaj Prace domowe odsyłamy tylko do godziny 20.00 każdego dnia po ustaleniu z nauczycielem. Weekend jest czasem odpoczynku i regeneracji po całym tygodniu pracy.

Wizerunek  nauczyciela i wizerunek każdej uczennicy i każdego ucznia jest dobrem osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym. Wizerunek - czyli na przykład nagranie lub zdjęcia przedstawiające osobę - nie mogą być dalej udostępniane bez zgody tej osoby. Jeżeli uczniowie upubliczniają np. nagraną lekcję bez uprzedniej zgody nauczyciela, to w tej sytuacji przysługuje mu roszczenie z art. 78 ust. 1 ustawy - Prawo Autorskie. Oznacza to, że może żądać zaniechania tego rozpowszechniania, usunięcia nagrania np. z portalu społecznościowego. Nauczyciel może też dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne.

Czytaj więcej o: Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie
2021-03-09

ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ) W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej

Prowadzenie zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację ZOOM oraz e-dziennik Vulcan (w klasach 4-8 minimum 50% lekcji odbywa się na żywo poprzez aplikację ZOOM, pozostałe są prowadzone przy wykorzystaniu e -dziennika).
 • W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów (w porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania na żywo w aplikacji ZOOM – jedna lekcja, pozostałe zajęcia z wychowawcą są prowadzone przy wykorzystaniu e-dziennika oraz kontaktu telefonicznego). Język angielski oraz religia w klasach 1-3 są prowadzone podobnie jak w klasach 4-8            (50% - aplikacja ZOOM).
 • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem materiałów zamieszczanych na dany dzień na stronie szkoły oraz z wykorzystaniem Messengera (obowiązuje specjalna klauzula RODO) oraz kontaktu telefonicznego.
 1. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.
 2. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.
 3. Lekcja przed komputerem trwa 35 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
 4. Prace domowe uczniowie odsyłają w wyznaczonym przez nauczyciela terminie ale najpóźniej do godziny 20 ej, w dni nauki szkolnej z wyłączeniem weekendu.
 5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.
 7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Vulcan, podając przyczynę nieobecności.
 8. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
 9. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły.  Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu.
 10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.
 11. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.
 12. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.
Czytaj więcej o: ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ) W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej
2021-02-19

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci!

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin Akcji: 17.02.2021r. – 02.03.2021r.

Miejsce Akcji: Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej – Plac przy placu zabaw

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

Czytaj więcej o: Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci!
2021-02-17

Walentynki

Piątek 12 lutego upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni, atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji Walentynek. Ten radosny i magiczny dzień postanowili uczcić uczniowie naszej szkoły. Samorząd Uczniowski klasy III zorganizował pocztę walentynkową. Następnie walentynkowe amorki odpowiednio posegregowały pocztę i rozdały wszystkim adresatom od klas 0 do III. Wybrańcy otrzymali serduszka i kartki walentynkowe z wyrazami sympatii od swoich adoratorów.
W tym dniu wszyscy uczniowie stali się ,,walentynkami’’ okazywali sobie wzajemną życzliwość, przyjaźń oraz bezinteresowną pomoc. Pamiętajmy o tym, że ,,miłe słówka’’ poprawiają humor i ułatwiają relacje międzyludzkie.
Czytaj więcej o: Walentynki
2021-02-16

REKRUTACJA

Ruszyła rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego, zerówki i klasy I na rok szkolny 2021/2022.

Regulamin i karty zapisu w załącznikach.

Czytaj więcej o: REKRUTACJA
2021-02-09

Rusza nabór na rachmistrzów w NSP 2021

Wójt Gminy Białaczów Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

 

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz.U. z 2019 poz.1775) zwanej dalej NSP 2021, ogłasza się otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021 


NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 


Termin składania ofert: od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 16 lutego 2021r.

 • Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Czytaj więcej o: Rusza nabór na rachmistrzów w NSP 2021